آیکلود چیست و چگونه حجم اضافه آن را بخریم ؟

در نظر بگیرید شما در حال مسافرت در کشور دیگری هستید و یکی از دستگاه های موبایل همراهتون نیست و ناگهان به یک Note یا عکس که در اون دستگاه بوده نیاز پیدا میکنید! سرویس آیکلاد طراحی شده توسط اپل به کمک شما خواهد آمد. سرویس فضای مجازی iCloud که توسط اپل توسعه و ساخته …

آیکلود چیست و چگونه حجم اضافه آن را بخریم ؟ بیشتر بخوانید »